1- در هنگام خرید سلامت فیزیکی محصول را بررسی نمایید.
2-مخدوش بودن پلمپ گارانتی(برچسب گارانتی) موجب ابطال گارانتی می‎شود.
3-شرکت سنا برق توان هیچ گونه مسئولیتی از قبیل شکستگی فیزیکی، آب خوردگی و باز شدن دستگاه توسط افراد غیر مسئول را ندارد و کلیه عواقب آن بر عهده مشتری خواهد بود.
4- گارانتی درایو فقط شامل ایراد هایی می‎باشد که در حین استفاده در شرایط عادی رخ میدهد و یا در اثر خرابی قطعات ایجاد می‎شود.
5- آغاز مدت زمان گارانتی از تاریخ فروش درایو است.
6-درایو‎ها تنها با هماهنگی شرکت یا فردی که به طور مستقیم با شرکت سنا برق توان طرف قرارداد است، گارانتی می‎شود.
7- مدت زمان گارانتی IGBT  و قطعات مصرفی 18 ماه است.


در صورت لزوم با شمارهی پشتیبانی تماس بگیرید:
​​​​​​​​تلفن : ​​09120762325

شرایط گارانتی

36 ماه گارانتی برای درایو L450U
36 ماه گارانتی برای درایو L1000 و L1000S
36 ماه گارنتی برای درایو L450S
24 ماه گارانتی برای درایو L450N
18 ماه گارانتی برای درایو های صنعتی