شرکت دانش بنیان سنا برق توان همواره در راستای اشتغال زایی و استفاده از نخبگان ایرانی قدم برداشته است. در صورت علاقه مندی میتوانید فرم رو به رو را پر کرده و برای ما ارسال کنید.

درخواست استخدام