یک : مدت زمان گارانتی محصولات شرکت سنا برق توان برای تولیدات فروردین 99 به بعد مطابق بالا میباشد.
دو : گارانتی IGBT 18 ماه بوده و برای تولیدات اول فروردین 99 به بعد IGBT تنها یک بار مشمول گارانتی میگردد.
سه : هزینه تعمیر درایو پس از اتمام مدت گارانتی 25 درصد قیمت درایو نو به اضافه ما به التفاوت ارزش قطعات جایگزین شده با قطعات معیوب محصول مرجوع شده خواهد بود.
تبصره : درصورت آسیب دیدن سویچینگ، هزینه تعمیر برابر 15 درصد قیمت درایو نو خواهد بود.
چهار : در زمان خارج از دوره گارانتی، درصورت تعویض درایو به علت آسیب دیدن IGBT کل درایو شامل سه ماه گارانتی میشود.
همچنین درصورت تعمیر درایو خارج از دوره گارانتی کل درایو به جز IGBT شامل سه ماه گارانتی تعمیر میشود.
پنج : در صورت درخواست مشتری برای تعویض درایو، با تایید مشتری، درایو جایگزین استوک که با درایو خود ایشان متفاوت است برای مشتری جایگزین میشود.
شش : محصولات این شرکت توسط هر شخصی اعم از تابلوساز یا مصرف کننده نهایی به شرکت مرجوع شود، توسط شرکت تعمیر میگردد و به خود آن شخص تحویل میشود.
هفت : زمان پشتیبانی تلفنی از ساعت 8 صبح الی 9 شب میباشد و امکان پشتیبانی حضوری مقدور نیست.


​​​​​​​

در صورت لزوم با شمارهی پشتیبانی تماس بگیرید:
​​​​​​​​تلفن : ​​09120762325

شرایط گارانتی

36 ماه گارانتی برای درایو L450U
36 ماه گارانتی برای درایو L1000 و L1000S
36 ماه گارنتی برای درایو L450S
24 ماه گارانتی برای درایو L450N
18 ماه گارانتی برای درایو های صنعتی