effect-arrow

سوالات متداول

a. راه حل اول

 • تست کردن اتصال UVW به موتور.
 • برای اطمینان سه سیم مستقیم از موتور به UVW درایو وصل کنید.
 • در صورت درست نشدن بازکردن خروجی درایو و E2-03=0 .
 • جهتی گرفته تا درایو شروع به کار کند و نشانه شروع به کار درایو روشن شدن فن های درایو است و بعد با ولت متر که روی ولتاژ DC تنظیم شده است ولتاژهای بین ترمینال G-U,G-V,G-w اندازه گیری شود. دقت شود به دلیل اینکه ولتاژ بالاست ولتمتر قابلیت اندازه گیری ولتاز تا 600 ولت را داشته باشد.
 • ولتاژهایی که بین ترمینال G و ترمینالهای UVW گرفته میشود باید بین 270 تا 300 ولت باشد .

b. راه حل دوم

 • قرار دادن فرکانس رویزیون روی 5 هرتز.
 • باز کردن سیم فک ترمز.(با فرمان درایو، ترمز موتور باز نشود.)
 • پارامتر U1-03 در قسمت مانیتورینگ (MON) چک شود. این پارامتر نمایانگر جریان خروجی درایو است.
 • اگر نوسانات جریان خروجی درایو زیاد است، با پشتیبانی هماهنگ شود.
 • چک کردن چراغ Bace Block – چراغ بیس بلاک(BB) روی پنل وقتی تابلو به درایو فرمان میدهد باید خاموش شود و درایو فرمان حرکت را به موتور صادر کند.
 • چک کردن ورودی دیجیتال در MON پارامتر U1-10. بسته به نوع سیم کشی درایو و تابلو، زمین یا 24 ولت را به ترمینال های s1 تا s6متصل کنید تا LED های مربوط به آن که در قسمت مانیتورینگ در پارامتر U1-10 قابل مشاهده است، روشن شود و درستی ورودی های دیجیتال تایید شود.
 • درصورتی که ورودی های دیجیتال سالم است، سیم کشی مشکل دارد.
 • در صورتی که به صورت دستی فرمان نمیگیرد، بورد I/O خراب است و با پشتیبانی هماهنگ شود.
 •  افزایش شیب کاهش سرعت C1-02
 • جرک کاهش سرعت کم شود C2-03 , C2-04
 • اضافه کردن فاصله آهنربا‎‎ها یا کم کردن سرعت

اگر پروژه open است:

a. برای موتور 2 سرعته:

 • افزایش جریان نامی در پارامتر E2-01 درایو 7.5 کیلووات تا 18 آمپر و در درایو 11 کیلووات تا 24 آمپر .
 • تنظیم درست مقاومت خط به خط موتور E2-05 .
 • مقاومت خط به خط با قراردادن سرعت روی رویزیون (Rev) روی 5 هرتز و تست موتوری ژنراتوری با چراغ مد انجام شود. (تست تشخیص ژنراتوری بودن و موتوری بودن عملکرد موتور روی چراغ مد انجام میشود و در جهت بالا چراغ مد باید کاملا روشن و در جهت پایین که عملکرد موتوری است، چراغ مد باید کامل خاموش باشد و چشمک زن نباشد. اگر در جهت پایین چشمک زن بود، E2-05 را با گام های کوتاه کم میکنیم و اگر در جهت بالا چشمک زن بود، اضافه میکنیم.)
 • کاهش گشتاور اعمالی به موتور C4-01 .
 • در صورتی که درست نشد ابتدا ترمز موتور چک شود که کامل بازی کند و سپس کفشک سفت شود.
 • در صورتی که درست نشد، با پشتیبانی هماهنگ شود.

  b. برای موتور VVVF .

 • مقاومت خط به خط به درستی تنظیم شود روی E2-05 .
 • افزایش مقدار جریان در پارامتر E2-01 , برای درایو 7.5 تا 18 آمپر و در درایو 11 کیلووات تا 24 آمپر.
 • کاهش گشتاور اعمالی به موتور. پارامتر C4-01 تا 1 مجاز است.
 • در صورتی که درست نشد ابتدا ترمز چک شود و سپس کفشک شل شود.
 • اگر چنانچه درست نشد پروژه باید Close شود.

اگر پروژه کلوز باشد :

باید پارامترهای خانواده C5 تنظیم شود. برای تنظیم این پارامتر این خانواده با پشتیبانی هماهنگ شود.

a) اگر پروژه open است :

 • مدت زمان DC-injection حداکثر تا 2 ثانیه زیاد شود.
  S1-04=2
  S1-06=1
 • افزایش جریان نامی در پارامتر E2-01 درایو 7.5 کیلووات تا 18 آمپر و در درایو 11 کیلووات تا 24 آمپر .
 • عملکرد ترمز چک شود.
 • کفشک ‎ها شل شوند.
 • کاهش گشتاور C4-01
 • باز‎شدن درب آسانسور قبل از رسیدن (تاخیر در باز شدن درب).
 • در صورت درست نشدن با پشتیبانی هماهنگ شود.

b) اگر پروژه کلوز است .

باید پارامتر های خانواده C5 برای ابتدا و انتهای حرکت تنظیم شود برای اینکار با پشتیبانی هماهنگ شود.

 • امکان قطع شدن Bace Block : چراغ بیس بلاک (BB) در حالت تغییراز سرعت نامی به پیاده روی، روشن میشود. BB موقتا پل شود. در این حالت چون حفاظت درایو از بین میرود حتما در پایان کار پل Bace Block برداشته شود. (منظور از پل دادن بیس بلاک با سیمی این است که ترمینال های H و HC پل شود)
 • تنظیم E2-05 مقاومت خط به خط
 • مقاومت خط به خط با قراردادن سرعت روی رویزیون (Rev) روی 5 هرتز و تست موتوری ژنراتوری با چراغ مد انجام شود. (تست تشخیص ژنراتوری بودن و موتوری بودن عملکرد موتور روی چراغ مد انجام میشود و در جهت بالا چراغ مد باید کاملا روشن و در جهت پایین که عملکرد موتوری است، چراغ مد باید کامل خاموش باشد و چشمک زن نباشد. اگر در جهت پایین چشمک زن بود، E2-05 را با گام های کوتاه کم میکنیم و اگر در جهت بالا چشمک زن بود، اضافه میکنیم.)
 • اگر تنظیمات سرعت درایو باینری است :
  با توجه به ورودی های دیجیتال تنظیمات سرعت انجام شود و در صورت عدم تنظیم با پشتیبانی هماهنگ شود.
  اگر تنظیمات ورودی درایو اولویتی است :
  چک کردن ورودی فرمان پیاده روی
  a. در صورتی که ورودی سرعت خراب است به صورت باینری تنظیم شود.
  b. در صورت سالم بودن سیم کشی فرمان پیاده روی نمی‎آید.
 • در صورت درست نشدن با پشتیبانی هماهنگ شود.

a) اگر پروژه open است.

 • افزایش گشتاور C4-01 تا حرکت کند.
 • تنظیم مقاومت خط به خط E2-05 با قراردادن سرعت روی رویزیون (Rev) روی 5 هرتز و تست موتوری ژنراتوری با چراغ مد انجام شود. (تست تشخیص ژنراتوری بودن و موتوری بودن عملکرد موتور روی چراغ مد انجام میشود و در جهت بالا چراغ مد باید کاملا روشن و در جهت پایین که عملکرد موتوری است، چراغ مد باید کامل خاموش باشد و چشمک زن نباشد. اگر در جهت پایین چشمک زن بود، E2-05 را با گام های کوتاه کم میکنیم و اگر در جهت بالا چشمک زن بود، اضافه میکنیم.)
 • تست و اندازه گیری خروجی های درایو UVW
 • خواندن جریان اعمالی به موتور در MON پارامتر U1-03
 • تست گیرهای مکانیکی احتمالی
 • اگر مشکل حل نشد، با پشتیبانی هماهنگ شود.

b) اگر پروژه کلوز است.

با خطای dev رو به رو شده اید.
ابتدا تست سالم بودن انکدر بگیرید، به این صورت که موتور در حالت open چرخانده شود و سرعت در پارامتر مانیتورینگ (MON) u1-05 دیده شود. زمانیکه چراغ FWD روی پنل روشن است سرعت باید مثبت و زمانی که REV روشن است سرعت منفی نمایش داده شود و اگر برعکس این قضیه بود پارامتر B1-14 تغییر داده شود. اگر سرعت درست خوانده میشود باید پارامتر های خانواده C5 تنظیم شود اگر سرعت درست خوانده نمیشود سیم های A+ ,B+ را از درایو جدا میکنیم ابتدا ولتاژ تغذیه انکدر را با ولت متر میگیریم باید متناسب با نوع انکدر 5 یا 12 ولت باشد در صورتی که درست بود ولتاژ بین سر منفی تغذیه با سیم A+ را زمانی که موتو به صورت open چرخانده میشود گرفته میشود باید برای انکدر 12 ولت در حدود 4 تا 5 ولت نمایش داده شود همین تست نیز برای سر B+ گرفته میشود واگر این تست ها درست بود قسمت انکدردرایو مشکل دارد و با پشتیبانی هماهنگ شود.

a. برای درایو سری U

 • بازکردن درب بالا درایو
 • چک کردن چشمک زدن LED کنار FPGA
 • چک کردن چراغ بورد FPGA
  1. در صورت سالم بودن زدن مستقیم پنل روی پایه پنل
  2. در صورت درست نشدن ارجاع به واحد فنی

b. برای درایو سری N با پشتیبانی هماهنگ شود.

 • چک کردن 3 فاز ورود
 • چک کردن MON پارامتر U1-07 . این پارامتر زمانیکه سه فاز ورودی درست است باید بین 500 تا 600 ولت را نمایش دهد.
 • در صورتی که این پارامتر کمتر از 500 ولت بود ولتاژ ترمینال های G و B1 در حالت vdc با دقت اندازه گیری شود دقت شود به دلیل اینکه ولتاژ بالاست ولتمتر قابلیت اندازه گیری ولتاز تا 600 ولت را داشته باشد.
 • اگر این ولتاژ بیش از 400 ولت است و U1-07 عددی پایین تر از 350 ولت را نشان میدهد، با پشتیبانی هماهنگ شود.

ملاحظه : توجه شود که در encoder 4 سیم تمام جامپر ها خورده باشد و دور b- و A- به هیچ عنوان سیم بسته نشود و اگر encoder 8 سیم است، جامپر ها برداشته شود.

 • تست سالم بودن encoder و ولتاژ گیری 12 ولت انکدر از کارت
 • اگر ولتاژ درست بود، موتور در حالت open چرخانده شود و ولتاژ بین زمین و A+، B+ گرفته شود. باید 5 تا 6 ولت باشد.
 • اگر ولتاژ اشتباه بود انکدر خراب است.
 • اگر ولتاژ درست بود، در حالت Open چرخانده شود و سرعت در MON پارامتر U1-05 خوانده شود.
 • روی پنل چراغ FWD روشن است باید سرعت مثبت خوانده شود و در صورتی که چراغ REV روی پنل روشن میشود باید سرعت منفی خوانده شود
 • در صورت برعکس بودن جای دو فاز عوض شود و یا پارامتر b1-14 برعکس شود.
 • در صورت حل نشدن با پشتیبانی هماهنگ شود.

زمانی رخ میدهد که درایو کارت انکدر را نشناسد. این خطا فقط در درایو سری U مشاهده میشود در صورت بروز این مشکل کارت کلوز تعویض شود اگر مشکل حل نشد با پشتیبانی هماهنگ شود.

a) اگر کار open است.

 • افزایش جریان E2-01 برای درایو kw7.5=18A برای درایو 11kw=24A
 • افزایش زمان DC injection( S1-04 , S1-06)

b) اگر کار کلوز است.

 • تنظیم پارامتر های خانواده C5 و S3
 • افزایش PI شروع حرکت C5-19
 • اگر C5-19 جواب نداد، کاهش C5-20
 • افزایش ضریب S3-01
 • در صورتی که مشکل حل نشد با پشتیبانی هماهنگ شود.

با پشتیبانی هماهنگ شود.

 • تست 3 فاز ورودی و LED لینک DC برای این تست باید LED لینک DC سمت چپ پایین باید روشن باشد.
 • در صورتی که LED خاموش است سه فاز ورودی درایو چک شود.
 • در صورتی که 3 فاز درست است یا LED روشن است، با پشتیبانی هماهنگ شود.


پشتیبانی : 09120762325